801-000-701
kom. 71 340 50 50
pn-pt: 8-21, so: 9-19, ni: 13-20
e-Gazele Biznesu 2015 - Traveliada.pl
GWARANCJA UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI
Rzetelna firma Polska Izba Turystyki Referencje Dyplomy
Wyszukaj artykuł:
Brakuje Ci czasu, by znaleźć
odpowiednią ofertę?
Przygotujemy ją dla Ciebie!
@ Zostaw kontakt


Wakacje na raty

Wakacje na raty z Hoteliada.pl. Jeżeli chcesz spędzić urlop zagranicą, a nie masz pieniędzy skorzystaj z kredytu. Weź Kredyt w Credit Agricole i kup wakacje w Hoteliada.pl.

Kup wakacje w Hoteliada.pl

 A teraz Bank sfinansuje Twoje Marzenia. Zobacz jakie to proste.Szybko i prosto wypełniasz formularz Credit Agricole i jedziesz na wymarzone wakacje, tam gdzie tylko zechcesz. Gorące kraje lub odśnieżone góry mogą być od zaraz w Twoim zasięgu.


Wakacje na raty z Hoteliada.pl to nowe możliwości!

 

Bank finansuje Twój wypoczynek, a Tobie zostaje więcej pieniędzy, aby:

 • zabrać całą rodzinę
 • wyjechać na dłużej
 • zamieszkać w lepszym hotelu
 • korzystać z wycieczek fakultatywnych
 • spełniać swoje marzenia

Aby kupić wakacje na raty w Hoteliada.pl wystarczy przedłożyć następujące dokumenty:


 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający dochody 

Informacje dodatkowe o Kredytobiorcy potrzebne do wniosku:

 1. Wykształcenie
 2. Stan cywilny
 3. Liczba dzieci
 4. Status mieszkaniowy np. mieszkanie własnościowe
 5. Telefon kontaktowy do Klienta
 6. Adres zameldowania/Adres korespondencyjny
 7. Informacja o czasie i okresie zatrudnienia

Okres kredytowania: 10 - 18 miesięcy.

Oprocentowanie: Rata za 1% miesięcznie (liczba miesięcy = wysokość oprocentowania).

W zależności od źródła dochodu wymagane są następujące dokumenty:


UMOWA O PRACĘ (okres zatrudnienia min. 1 miesiąc), wymagany jeden dokument do wyboru:
1. zaświadczenie z zakładu pracy (ważne 30 dni)
2. Kopia wyciągu z konta  za 1 miesiąc do wyboru z 3 ostatnich miesięcy
3a. wydruk z konta internetowego Klienta za 1 miesiąc do wyboru z okresu ostatnich 3 miesięcy (z informacją ze nie wymaga stempla banku)
lub
3b. zaświadczenie w oryginale wystawione i podpisane przez bank zawierające: imię i nazwisko posiadacza rachunku, datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia, kwotę oraz informację, kto dokonał  płatności (ważne 30 dni).

EMERYTURA,
wymagany jeden dokument do wyboru:
1.  kopia decyzji o przyznaniu świadczenia (ważna bezterminowo) lub ostatnia waloryzacja (nie starsza niż sprzed 1 roku)
2.  dowód wypłaty świadczenia oryginał lub kopia (nie starsza niż sprzed 1 roku)
3.  kopia legitymacji emeryta – wyłącznie świadczenia z symbolem zawierającym literę „E”
4.  kopia wyciągu z konta lub zestawienia operacji na rachunku nie starsza niż sprzed 1 roku lub Wydruk z konta internetowego(nie starszy niż sprzed 1 roku), z informacją że nie wymaga stempla banku

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(okres prowadzenia - minimum 3 miesiące), wymagane 3 dokumenty

ZAWSZE:
1.
Dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej
2a. Potwierdzenie uiszczanie podatków za ostatnie 3 m-ce
lub:
2b. dokument potwierdzający uiszczanie ubezpieczeń ZUS 51 (społeczne) i ZUS 52 (zdrowotne) za ostatnie 3 m-ce
3. Dokument potwierdzający wysokość osiąganego dochodu w zależności od formy rozliczania:

ryczałt ewidencjonowany – jeden dokument do wyboru:
1.
 ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego ZA  OSTATNIE 3 miesiące (ważna 30 dni)
2. zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym (ważne 30 dni)
3. zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe zawierające: nazwę i adres firmy, - wysokość średniego dochodu/przychodu ZA OSTATNIE 3 miesiące, pieczęć imienną osoby upoważnionej do  wystawiania zaświadczenia i data wystawienia  (ważne 30 dni)

podatkowa książka przychodów i rozchodów - jeden dokument do wyboru:
1.  zaświadczenie w oryginale z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres (ważne 30dni)
2.  zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego za OSTATNIE 3 m-ce wstecz do ostatniego zamkniętego m-ca danego roku podatkowego – ważne 30 dni
3.  zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe zawierające: nazwę i adres firmy, wysokość średniego dochodu/przychodu ZA OSTATNIE 3 miesiące, pieczęć imienną osoby upoważnionej do  wystawiania zaświadczenia i data wystawienia  (ważne 30 dni)

pełna księgowość - jeden dokument do wyboru:
1.  statystyczne sprawozdanie F01 (30 dni )
2.  rachunek zysków i strat za wymagany okres (ważne 30 dni)
3.  zaświadczenie o dochodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe zawierające dane firmy(nazwę i adres firmy), wysokość średniego dochodu/przychodu firmy za ostatnie 3 miesiące, pieczęć  firmową  biura rachunkowego /księgowego oraz podpis czytelnym imieniem i nazwiskiem lub parafkę z  pieczątką imienną osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń i data wystawienia (ważne 30 dni)

karta podatkowa:
1.  decyzja Naczelnika US ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na rok bieżący (ważna do 15-go marca roku następnego)

GOSPODARSTWO ROLNE
(okres prowadzenia - minimum 6 miesięcy)
1.  decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego
lub
1a.  zaświadczenie w oryginale z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania  lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną - ważne 30 dni
oraz
2a.  kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS (opłacana kwartalnie, ważna do daty następnej płatności)
lub
2b. zaświadczenie  w oryginale z KRUS o nie zaleganiu ze składkami-(ważne 30dni)
oraz
3a. kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku (płatna do 15.03 /15.05/ 15.09 /15.11)
lub
3b. zaświadczenie w oryginale z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego (ważne 30 dni)Wczasy na raty to najtańszy sposób na wymarzone wakacje!
Konsultant udzielający kredytów to:

Karolina Ladaczek - konsultant Traveliada.pl
Karolina Ladaczek

tel. 801 000 701 wew 54,
tel. 71 340 50 50 wew 54
konsultant4@traveliada.pl

 

 
Opublikowane na stronach www.hoteliada.pl ceny lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.